Σπορ Σκύλων

Προσφέρουμε εκπαίδευση στον κλάδο της IPO.
Η πειθαρχία FH εντοπίζει.
Προετοιμασία για έκθεση σκύλων για καταστροφή δράσης Kohng.
Προσφέρουμε επίσης εκπαίδευση για αρχάριους παρέχοντας τα σκυλιά εργασίας και τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Μενού