Εξετάσεις και Διαγωνισμοί

Τα σκυλιά εκτράφηκαν από εμάς και συμμετείχαν σε διεθνείς εξετάσεις και διαγωνισμούς.

Μενού